Akcja profilaktyczna „Bezpieczni na wakacjach”

Akcja profilaktyczna „Bezpieczni na wakacjach” dla uczniów szkół średnich, ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych mająca na celu propagowanie bezpieczeństwa i pozytywnych zachowań podczas wakacji.

Już niebawem nadejdzie tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – czas WAKACJI. Jest to okres zabawy i nowych przeżyć. Podczas wakacyjnych atrakcji nie można zapominać o bezpieczeństwie. Aby z wakacyjnego wypoczynku pozostały tylko dobre wspomnienia warto zwracać uwagę na różne zagrożenia, które mogą skutecznie zakłócić ten przyjemny czas.

15 czerwca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Profilaktyki Środowiskowej w Andrychowie we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Komisariatem Policji w Andrychowie, ratownikami Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wadowicach zorganizował i przeprowadził kolejną udaną akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczni na wakacjach”, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Na uczestników akcji czekały stanowiska edukacyjne z bardzo dużą ilością różnych materiałów profilaktycznych i edukacyjnych oraz narzędzia edukacyjne dzięki którym uczniowie mogli sprawdzić swoje reakcje np. w trakcie wypadku przy pomocy symulatora zderzeń, czy reakcję organizmu w sytuacji odurzenia alkoholem lub narkotykami, co imitowały alkogogle i narkogogle oraz mogli wykonać pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy Smokerlyzera.

W akcji uczestniczyli pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej OPS, funkcjonariusze z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy  oraz  andrychowskiego komisariatu, ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR, przedstawiciel Sanepidu, a także uczniowie z Zespołu Szkół nr 2, klasy IIIb technik logistyk wraz z wychowawcą, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagali w sprawnej organizacji całego przedsięwzięcia.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE!!