Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2019

Powiększ obrazOwoce i warzywa na białym tle, m.in. marchew, orzechy włoskie, pomidory, maliny.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nasza organizacja rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla mieszkańców gminy Andrychów. Program potrwa do lipca 2020 roku.

Pierwsze terminy wydawania żywności to:

  • 22.01.2020 (środa) od 12:00 do 15:00
  • 23.01.2020 (czwartek) od 7:00 do 15:00.

Miejsce wydawania żywności: Kuchnia Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul.1 Maja 11.

Ponadto, Bank Żywności w Krakowie we współpracy z naszą organizacją będzie realizował warsztaty kulinarne, żywieniowe i edukacji ekonomicznej. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Licząc na owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku.

  Z poważaniem
s. Danuta Korska

Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – pobierz

Osoby, które przekażą skierowanie do dnia 20 stycznia włącznie, będą mogły zgłosić się po żywność 22 lub 23 stycznia 2020 r.

Napis: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, logotyp Banku Żywności w Krakowie, flaga Unii Europejskiej, a obok napis: Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do lipca 2020 roku w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 1 osoby , które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub/i  w formie posiłku (jednodaniowy obiad, pieczywo ,herbata lub kompot od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt od godz. 12:00 do godz. 13:30.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej  lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów:  

Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego Kuchnia Św. Brata Alberta w Andrychowie objęła wsparciem żywnościowym 705 osób przekazując im 35,78930 ton żywności. Z Podprogramu 2014 skorzystało 317 osób (wydano 12,408 ton żywności), w Podprogramie 2015  objęto pomocą 565 osób (wydano 56,97908 ton żywności), w Podprogramie 2016 uczestniczyło 547 osób (wydano 36,72644 ton żywności) a z Podprogramu 2017 skorzystało 736 osób (przekazano 44,06372 ton żywności).

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania towarzyszące niefinansowe takie jak: przekazywanie informacji o instytucjach pomagających w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej i z uzależnień oraz udostępnianie ofert pracy.