25 – lecie Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie

Powiększ obrazSiostra zakonna odbiera kwiaty

We wtorek (26 września 2023 r.) odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w kościele św. Macieja w Andrychowie, a druga część uroczystości odbyła się na przykościelnym parkingu, gdzie siostry otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki od różnych instytucji oraz osób. Grupa Sami Dzielni & Przyjaciele z Wieprza, zapewniła część artystyczną i wystąpiła przed gośćmi ze spektaklem pt. „Kocham Cię”.

Kuchnia św. Brata Alberta prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Wadowicach. Swoją działalnością wpisują się w realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2021-2027 i w ramach współpracy z samorządem gminnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie, przeciwdziałają szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu. Osoby zagubione, potrzebujące pomocy mogą dzięki pracy Kuchni św. Brata Alberta znaleźć bezpieczną przystań, nową rodzinę i przede wszystkim pomoc. Kuchnia służy ubogim, bezdomnym, ludziom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. 

Siostry Albertynki prowadzą kuchnię przy ul. 1 Maja 11. Posiłki wydawane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 14.00.

 

siostry zakonne śmieją się Księża odprawiają mszę Siostra zakonna odbiera kwiaty Wręczenie kwiatów siostrze zakonnej Dwie kobiety pokazują gest słowo w języku migowym Ludzie na widowni słuchają przemówienia Kobieta wydaje posiłek Kobieta wydaje posiłek Kobieta wydaje posiłek

Fot. Anna Szlagor