22-27 luty 2016r-Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22-27 luty 2016 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniach od 22 do 27 luty 2016r. w siedzibie Ośrodka zostanie zorganizowany „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jednocześnie czas ten stanowi znakomitą okazję do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z realnej, interdyscyplinarnej pomocy, której realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów.

Dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 22 – 27 luty 2016r. odbywać się będą:

22.02.2016r

w godz.13.00 – 15.00 prawnik w pokoju nr 33

23.02.2016r.

w godz.13:00 – 15:00 funkcjonariusz Policji w pokoju nr 22

24.02.2016r.

w godz.15:00 – 17:00 pracownik socjalny w pokoju nr 15

25.02.2016r.

w godz. 13:00 – 15:00 psycholog w pokoju nr 23

26.02.2016r.

w godz.15:00 – 17:00 przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w pokoju nr 21

ponadto w siedzibie Komisariatu Policji w Andrychowie w dniach 22-27 luty 2016, dyżury w godz. 06.00- 22.00 pełnić będą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

33-875-33-00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

33-870-89-73 – psycholog

33-870-89-83 – prawnik

33-875-33-71 – Komisariat Policji w Andrychowie