20-26 luty 2017 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

                                        Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniach od  20 do 26 luty 2017r.
w siedzibie Ośrodka zostanie zorganizowany „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych  i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jednocześnie czas ten stanowi znakomitą okazję do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z realnej, interdyscyplinarnej pomocy, której realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów.

Dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
 ul. Starowiejska 22b w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
20 – 26 luty 2017r. odbywać się będą:

 

20.02.2017r

w godz.13.00 – 15.00   prawnik w pokoju nr 33

 

21.02.2017r.

w godz.13:00 – 15:00 przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w pokoju nr 21

 

22.02.2017r.

w godz.13:00 – 15:00 funkcjonariusz Policji w pokoju nr 24

 

23.02.2017r.

w godz. 13:00 – 15:00 psycholog w pokoju nr 23

 

24.02.2017r.

w godz.15:00 – 17:00 pracownik socjalny w pokoju nr 15

 

ponadto w siedzibie Komisariatu Policji w Andrychowie w dniach 20-26 luty 2017r. , dyżury w godz. 06.00- 22.00 pełnić będą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

33-875-33-00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

33-870-89-73 – psycholog

33-870-89-83 – prawnik

33-875-33-71 – Komisariat Policji w Andrychowie