Jeżeli alkohol – to tylko dla PEŁNOLETNICH!

Jeżeli alkohol – to tylko dla PEŁNOLETNICH!  .

21 marca 2017 r. –  ruszyła akcja profilaktyczna realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2017.

Obowiązek reagowania na próby nabycia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie spoczywa na wszystkich dorosłych. Szczególnie odpowiedzialne zadanie stoi przed sprzedawcami, jako osobami, od których decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka…