Hej kolęda, kolęda…

Powiększ obraz

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięły udział dzieci uczęszczające do Świetlicy, wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem.

Z okazji świetlicowego spotkania wigilijnego dzieci przygotowały krótki program artystyczny – nie zabrakło w nim kolęd i wierszy, które wprowadziły gości w bożonarodzeniowy nastrój. Później był czas na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Całość uwieńczyło spotkanie przy symbolicznym, wigilijnym stole.

W wydarzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: 
Wojciech Polak – Zastępca Burmistrza Andrychowa, Roman Babski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Grażyna Łoboda – Sekretarz Gminy Andrychów, Agnieszka Gierszewska – Dyrektor Biura Burmistrza, Aneta Wróbel – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej, Jolanta Kosek – Prezes Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji Społecznej „WATRA” oraz Zastępca Prezesa Bogusław Niewiadomski, a także Jan Jopek – prezes Andrychowskiego Stowarzyszenia Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klubu Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja”.